Roy Eugene Davis’ in Kitapları

Kişisel Gelişim Kitapları

Bu kitapların Türkçeye çevrilmiş baskılarını Ankara'da Gazi Kitabevinde ve Türkiye bütününde diğer kitap satış noktalarında bulabilirsiniz.

Meditasyon Rehberi

Kolay Meditasyon Rehberi

“Doğal dünyayı yaratan, ona hayat veren ve nihai olarak, buna layık olan bütün çabalara doyurucu sonuçları belirleyen Varlıkla iyi bir ilişkiye sahip olmak, kesinlikle her birimiz için oldukça elverişli olacaktır.”
Roy Eugene Davis

Meditasyon

Meditasyon ve Ruhsal Gelişim Rehberi

“... ‘Gerçek Kendimiz’in bilincinde olmayışımız, özümüzü unutmuş olmamız nedeniyle kutsal doğamızı hatırlamayışımız bizim temel problemimizdir. ...
... sadece doğru çaba, doğru ruhsal uygulama ve Tanrı’nın lütfu, bizim tamlığı, bütünlüğü bilinçli bir şekilde anlamamızı ve yaşamamızı sağlar. ...”
Roy Eugene Davis

Yaratıcı İmgeleme Gücünüzü Nasıl Kullanırsınız

Yaratıcı İmgeleme Gücünüzü Nasıl Kullanırsınız

“... Gerçek ‘Tek’dir ve biz onunla ahenk içerisinde düşünmeyi ve yaşamayı öğrenebiliriz. ...
... Ölümsüz ruhsal bir varlık olduğunuz gerçeğini kabul edin; bu anlayışa uyumlu biçimde düşünün ve eyleme geçin ...”
Roy Eugene Davis

Paramahansa Yogananda ' Tanıdığım Kadarıyla'

Paramahansa Yogananda ' Tanıdığım Kadarıyla'

“Bana sık sık “Paramahansa Yogananda ile birlikte olmak nasıl bir şeydi?” diye sorulur.
O sakin, dikkatli, sevecen, sabırlı, çoğu zaman nüktedan ve neşeliydi. Diğerlerinin ruhsal iyiliği için duyduğu samimi ilgi açıktı. Diğerlerinin yararı için yaptığı projelere odakalandığında pratik ve yaratıcıydı, hatta bir rol oynuyor gibi bağımsızdı. Çok bilgeydi.”
Roy Eugene Davis

Kendini Bilmek

Kendini Bilmek

“Doğru olanı işitmek yararlıdır. Derin düşünmek hayırlı, onu gerçekleştirmek ise özgürleştiricidir.”
Roy Eugene Davis

Bilinci Özgürleştiren MUTLAK BİLGİ

Bilinci Özgürleştiren MUTLAK BİLGİ

“İnsanların kendilerini zihnin ve bilincin sıradan hâlleri ve sıradan durumlarla tanımlamaya yönelik sonradan edinilmiş alışkanlıkları, hem kendileriyle hem de “Sonsuz Olan”la ilişkileri konusunda yanlış fikirlere kapılmalarına neden olur. Varlıklarının “Özü” ve genellikle “Tanrı” olarak anılan “Gerçekliğe” dair bilgi sahibi olmamalarından ötürü bu insanlar, mantık dışı düşünmeye eğilimlidirler.”
Roy Eugene Davis

Ruhsal Aydınlanmanın Basitliği

Ruhsal Aydınlanmanın Basitliği

“Ruhsal olarak aydınlanmak sizin kaderinizdir. Varlığınızın en içsel düzeyinde, siz şimdi bütün, huzurlu ve bilgilisiniz. Bunun doğru olduğunu varsayın ve gerçekleşmesine izin verin.”
Roy Eugene Davis