Kriya Yoga Felsefesi ve Hayat Tarzı Uygulamaları

Kriya Yoga Initiation at Center for Spiritual Awareness
Sanskritçe bir kelime olan kriya “eylem/hareket” demektir. Yoga, bütüncül iyiliği, ruhsal gelişmeyi ya da birlik bilincini sağlayan uygulamalar olarak tanımlanabilir. Süper bilinç meditasyonu konusundaki iki bin yıllık bilimsel bir eser olan Patanjali’nin Yoga Sutraları’nda, kriya yoga zihinsel ve duyusal/algısal etkilerin kontrol altında tutulması, kendi kendini analiz etme, metafiziğin (daha yüksek gerçeklerin) derinden incelenmesi, meditasyon ve sıradan ben bilincinin (egoizm) Tanrı bilincine teslim olması olarak tanımlanır.

Kriya yoga, kendini keşfetme ve ruhsal aydınlanma için çok güçlü (yoğunlaştırılmış) bir yaklaşımdır: Sonsuz ve kozmik süreçler konusundaki tüm bilgiye tam olarak uyanıştır. Tüm yoga sistemlerinin en etkili süreçlerini, bütüncül yapıcı yaşam ve süper bilinç meditasyon uygulamasını özel önemle içerir. Kriya yoga uygulamasının amacı uygulayıcının farkındalığını bütüne yeniden kavuşturmaktır. Bu; akılcı düşünmeyi geliştirme, duygusal denge, fiziksel sağlık, amaçlı yaşam ve meditasyon ile kişinin ruhsal bir varlık olarak gerçek doğasının bilgisini kazanmasıyla başarılır.

Doğuştan gelen (özde olan) kalitelerin açığa çıkmasını sağlamak ve süper bilinç hallerinin meydana gelmesi için özel meditasyon teknikleri öğretilir ve uygulanır. Başlangıç aşamasındaki meditatörlere dikkati odaklamak için basit bir kelimenin veya sesin (mantra) nasıl kullanılacağı genellikle öğretilir. Hazırlayıcı bir çalışma ve uygulama döneminden sonra daha ileri meditasyon süreçlerinin öğrenilmesine geçilebilinir.

Yüzlerce yıldır bilinmesine ve uygulanmasına rağmen kriya yoga’yı Batı’da ilk tanıtan kişi Roy Eugene Davis’in gurusu (ruhsal öğretmeni) Paramahansa Yogananda’dır. Yogananda 1920 yılında Hindistan’dan Amerika’ya seyahat etmiş, 1952 senesinde bedeninden ayrılıncaya kadar geçen 32 yıl boyunca ABD’de dersler vermiş, yazılar yazmış ve öğrenciler yetiştirmiştir. En iyi bilinen kitabı, Bir Yogi’nin Otobiyografisi, bugün dünyanın birçok diline çevrilmiştir.